warmtebronstud.nl

3 jarige hengst Warmtebron's Movie Star  VERKOCHT

Movie Star is een super bewegende hengst. Stokmaat 1.28 m  V.Warmtebron's Fifty-Fifty M. Warmtebron's Mona Lisa Kroon Keur/IBOP A! (V: Warmtebron's Hielke)  Een zeer intelligente  hengst met een braaf karakter. Movie is nog onbeleerd voor de sport, maar al wel veel mee omgegaan. 

Wij hebben regelmatig jonge fokproducten te koop.  Voor inlichtingen  :  06-51574860 (Henk)